MOTIONS

Dance Film: Kappa

Dancer: Wen Yi Wu
Music: Squarepusher - The Swifty

Kappa from Su Sheng Yang on Vimeo.